פרויקט קנדלר 40 רחובות

מכירה רחובות :עיר 3, 4, 5, 5.5, 6 :מספר חדרים