פרויקט ברחוב גורודסקי, רחובות

רחובות :עיר 3, 5 :מספר חדרים