פרויקט ברחוב בנימין

רחובות :עיר 3,5,6 :מספר חדרים