פרויקט בדרך יבנה

מכירה רחובות :עיר 4, 5 :מספר חדרים