יד שניה

1770000
מכירה רחובות :עיר מכירה :סוג עסקה 5 :מספר חדרים 1770000 :מחיר