פנטאהוז יוקרתי בצפון רחובות

4,100,000 ₪
מכירה רחובות :עיר מכירה :סוג עסקה :מספר חדרים 4,100,000 ₪ :מחיר