דירה למכירה בדוד כוכבי

1670000
מכירה רחובות :עיר מכירה :סוג עסקה 3,5 :מספר חדרים 1670000 :מחיר