בקרית היובל במיקום מעולה

1720000
מכירה רחובות :עיר מכירה :סוג עסקה 4 :מספר חדרים 1720000 :מחיר